» "Ortak Alan Gider Paylaşımı (Apartman Payı)"

"ORTAK ALAN GİDER PAYLAŞIMI (APARTMAN PAYI)"

Şirketimiz enerji satış işlemlerini ve abonelerle olan ilişkilerini (sözleşme dahil) cari mevzuat olan 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yerine getirmek zorundadır. Bu konu ile ilgili olarak 2012/2013 ısıtma sezonundan itibaren apartman ısı giderlerinin paylaşımı  ilgili yönetmeliğin; 9. Maddesinin 2. Fıkrasına göre:“Jeotermal kaynaklı ısıtma sistemine dahil binalarda, bina ana ısı sayacı ile bağımsız bölüm süzme ısı sayaçları kullanılması halinde, bina ısıtma ortak gider tutarı; ana ısı sayacıyla bağımsız bölüm ısı sayaçları toplamı arasındaki farkın bağımsız bölüm kapalı kullanım alanları oranında bağımsız bölümlere paylaştırılması suretiyle hesaplanır.”şeklinde düzenlenecektir.

Abonelerimize duyurulur. Saygılarımızla.« Geri
HABERLER
Seferihisar’ da Sera Yatırımı
BT1 Kuyusu Devrede ...
Kalorimetre Hakkında...
Kalorimetre Sisteminde Faturamı Düşürmek İçin Ne Yapmalıyım?
DUYURULAR
Çalışma Saatlerimiz
Enerji Kesintisi Olan Yerler
Isınma Sezonu Başlamadan...
SAHA BİLGİLERİMİZ-EKİM 2013
       Neden Temiz ?  
     
     Jeotermal enerjiye dayalı merkezi ısıtma sistemlerinde fosil yakıt (petrol, kömür , doğalgaz vb) tüketimi yoktur. Bundan dolayı,

- Bulunduğu ortamın oksijenini tüketmez.

- Ortama ve atmosfere karbondioksit, karbonmonaksit, azotdioksit ve    kanserojen NOx gazlarını atmaz.

- Atmosfere kükürtdioksit vermediği için asit yağmurlarına neden olmaz.

- Sera gazı atımı yoktur.

- Bir evin jeotermal enerji yerine fosil yakıtla ısıtılması ile altı aracın egsoz kirliliğine  eşdeğer kirlilik ortama verilir.

 
 
Korutürk Mah.İmbat.Sok.No:64 Balçova/İZMİR • 0232 278 90 78 • 0232 259 08 30 • 0232 278 73 78 • Fax: 0232 277 51 08 İzmir Jeotermal AŞ    rt.moc.lamretoejrimzi @ ofni