Abonelik Aşamaları

Yeni Abonelik Aşamaları

Abone adayından aşağıdaki evrakları tamamlaması talep edilir:

-Tapu fotokopisi

-Tapu Sahibin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

-Yapı Kullanım İzin Belgesi

(Tapu Sahibinin müracaatı esas alınır. Tapu sahibi yok ise vekâleti olan bir kişi  işlemleri yapabilir.
Abonelik tapu sahibi adına yapılır.)

Evraklar tamamlandıktan sonra yapı kullanım izin belgesindeki bina (daire, işyeri vb.) brüt alanı baz alınarak “katılım bedeli” hesabı yapılır. Katılım bedeli abonelik yapılacak binanın bulunduğu bölgeye ve binanın tipine göre değişkenlik gösterir. Katılım bedeli değişkenliği ile ilgili tablolar katılım bedeli sayfasında mevcuttur.

Yine abonelik işlemleri esnasında güvence (depozito) bedeli adı altında bir bedel alınır. Güvence bedeli jeotermal enerji hizmetinden yararlanacak kişiden tahsil edilir.

Abonelik işlemleri esnasında süzme kalorimetrenin bedeli tahsil edilir. Kullanılacak jeotermal enerji hizmetinin ölçülüp faturalandırılabilmesi için süzme kalorimetre montajı tarafımızdan yapılmaktadır.

Sözleşme imzalanmasından doğan damga vergisi bedeli abone tarafından ödenir.

Bu şekilde abonelik işlemi tamamlanır. Sözleşmenin bir nüshası aboneye teslim edilir.

Katılım Bedeli (Abonelik Bedeli) Nedir?
Şirketin enerji hizmetini sunabilmesi ve sürdürülebilirliğini sağlaması için yapılan tüm yatırıma abonenin yaptığı katkıya denir.

Güvence Bedeli Nedir?
Parasal yükümlüklerinin güvencesi olarak alınan nakdi teminatdır. Kapalı kullanım alanına göre hesaplanmaktadır.

Süzme Kalorimetre Nedir?
Aynı binada bina kalorimetresi dışında, istenirse ve gerekirse bağımsız bölümlere takılan ve bağımsız bölümlere verilen enerji miktarını gösteren cihaz.

Bina Kalorimetresi Nedir?

Binaya verilen enerji miktarını gösteren cihazdır. (Şirketimiz tarafından montajı yapılmaktadır. Ana kalorimetre olarak da anılmaktadır.)

Kullanılan Jeotermal Enerji Nasıl Ücretlendirilir?
Tarafımızdan yapılan kalorimetre montajından sonra, enerji açma işlemi gerçekleştirilir. Abone jeotermal enerji kullanmaya başlar. Kullandığı jeotermal enerji için aboneye enerji faturası gönderilir.
(Kullanılan jeotermal enerji ücreti sözleşmede ısınma bedeli olarak anılmaktadır)

Isınma Bedeli Nedir?
Aboneye ait taşınmazın ısınması için Şirketeödenen bedeldir. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında ısınma bedeline ilişkin faturalar oluşturulur. Kullanılan enerji bedeli kalorimetre tarafından tespit edilir. Bu enerji bedeline apartman payı ilave edilerek ücretlendirilir. Enerji birimi kilowatt’ dır. 2023-2024 sezonu için 1 kilowatt saat ücreti 65,85 kuruştur.

Apartman Payı Nedir?

Ana kalorimetre ile süzme kalorimetrelerin toplamı arasında oluşan enerji farkı ücretlendirilir. Yapılan bu ücretlendirme abone kapalı kullanım alanına göre oranlanarak, hesaplanır.

Sistem İyileştirme Bakım ve Onarım Bedeli Nedir?
Şirketin enerji hizmetini sunabilmesi için yapılan düzenli bakım, onarım ve yenileme hizmetleri için alınan bedelidir.  Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında ısınma bedeline ilişkin oluşturulan faturalara ilave edilir. Kapalı kullanım alanına göre hesaplanmaktadır.