Organizasyon Şeması

ORGANİZASYON ŞEMASI BAĞLILIK İLİŞKİLERİ
 
A Genel Müdür
1 İşletme Müdürü
2 Danışmanlar
3 Kalite Güvence Sorumlusu
4 Yönetici Asistanı
5 Abone Hizmetleri ve İlişkileri Birimi
6 Muhasebe Birimi
7 Bilgi İşlem Birimi
8 Personel ve İdari İşler Birimi
 
B İşletme Müdürü
1 Satın Alma ve Ambar Birimi
2 Alt Yapı ve İnşaat Birimi
3 İşletme Saha Birimi
4 Teknik Hizmetler Birimi
5 Elektrik ve Elektronik Birimi
6 Jeotermal Sahalar ve Kuyular Birimi 
7 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
8 Ar-Ge ve Yatırım Projeleri Birimi